Poecile montanus Foto Thinkstock

Hos granmeisa (Poecile montanus) kan hannen bruke mye energi og utsette seg for livsfare for å ta vare på hunnen. Men det er ikke for å være grei. Foto: Thinkstock

Hos granmeisa (Poecile montanus) kan hannen bruke mye energi og utsette seg for livsfare for å ta vare på hunnen. Men det er ikke for å være grei. Foto: Thinkstock