Plassering i tre

FIGUR-tekst: Når flokken er tett samlet, er meisenes plassering i treet langt fra tilfeldig. De gamle fuglene leter etter mat i øvre halvdel av trærne og de unge i nedre halvdel, et område av treet hvor sjansen til å bli tatt av en fiende er størst. Øverst holder den gamle hunnen til, godt vernet av maken som tvinger de unge hannene til å holde seg lenger nede. En flygende ugle eller hauk blir oppdaget raskest hvis den flyr høyt. Utbyttet for predatoren er derfor størst når angrepet skjer lavt.

FIGUR-tekst: Når flokken er tett samlet, er meisenes plassering i treet langt fra tilfeldig. De gamle fuglene leter etter mat i øvre halvdel av trærne og de unge i nedre halvdel, et område av treet hvor sjansen til å bli tatt av en fiende er størst. Øverst holder den gamle hunnen til, godt vernet av maken som tvinger de unge hannene til å holde seg lenger nede. En flygende ugle eller hauk blir oppdaget raskest hvis den flyr høyt. Utbyttet for predatoren er derfor størst når angrepet skjer lavt.