Cystisk Fibrose app

App'ene på mobil skal utformes ulike beregnet for personer i ulike aldre. Små barn skal ha mulighet til å lære med hjelp av spill mens foreldre kan følge opp anbefaling for enzym-dosering. Eldre barn bli, større ansvar vil de få for selv-styring. I tillegg skal legene ha et web-basert system på pc for oppfølging.