?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Trondheim 05.03.2015 : Jørgen Skancke på SINTEF Materialer og kjemi, avdeling Miljøteknologi, simulerer hvordan olje oppfører seg når den slippes ut under vann. På Sealab brukes en 6 meter dyp tank som fylles med sjøvann for å teste modellene. Foto Thor Nielsen