katalysator-2

OSLO 2015-03-03: SINTEF har nylig sendt en egenutviklet, automatisert mini-lab over til UOP i USA, en av verdens ledende katalysator-produsenter. På bildet sjefforsker Arne Karlsson og forskerne Martin Plassen og Elisabeth Myhrvold FOTO: WERNER JUVIK

Mann og kvinne på laboratorium, der de ser på små lyseblå sensorer som er installert på en mørk metallflate

Parallell-testing: Forsker Martin Plassen og senioringeniør Elisabeth Myhrvold ved et nytt anlegg som er under bygging for parallell-testing av mulige katalysatormaterialer. Foto: SINTEF / Werner Juvik