katalysator-1

OSLO 2015-03-03: SINTEF har nylig sendt en egenutviklet, automatisert mini-lab over til UOP i USA, en av verdens ledende katalysator-produsenter. På bildet sjefforsker Arne Karlsson og forskerne Martin Plassen og Elisabeth Myhrvold FOTO: WERNER JUVIK

Mann holder i reagensrør-liknende utstyr som han ser skrått opp på.

Automatisert lab-utstyr som sjefforsker Arne Karlsson og kolleger ved SINTEF har utviklet, brukes nå i USA – i et teknologikappløp som skal gi verden forbedrede katalysatorer. Foto: SINTEF / Werner Juvik