Avreise

Ole Didrik Lærum og sønnen Birger ved avreise fra Voss til Teheran. (Foto: Privat).

Ole Didrik Lærum og sønnen Birger ved avreise fra Voss til Teheran. (Foto: Privat).