IMG_0542

Bildetekst: Gjennom disse slangene flyttes laksen mellom merd og brønnbåt. Denne operasjonen fører i dag til trengsel som kan være skadelig for fisken, og forskere ved SINTEF jobber nå med å forbedre metoden. Foto: SINTEF Fiskeri og havbruk v/Eirik Svendsen