Karbonutslipp Foto Thinkstock

Karbonfangst er helt nødvendig om klimamålene skal nås. Kanskje kan vanlig leire hjelpe oss. Foto: Thinkstock

Karbonfangst er helt nødvendig om klimamålene skal nås. Kanskje kan vanlig leire hjelpe oss. Foto: Thinkstock