Nyfødt

Nyfødte og deres mødre er en utsatt gruppe når det gjelder sykdommer og dødelighet. Foto: ERik Solligård

Nyfødte og deres mødre er en utsatt gruppe når det gjelder sykdommer og dødelighet. Foto: ERik Solligård

Nyfødte og deres mødre er en utsatt gruppe når det gjelder sykdommer og dødelighet. Foto: ERik Solligård