Afrikabilde -Geir Tyrmi

Spørreundersøkelsen skal gjennomføres i burundi, Nepal og Guatemala- tre land sodm er helt ulike med tanke på kultur, kjennetegn på konflikten og fredstiltak som er gjennomført. Foto: SINTEF.