Råpreparat_Insekthjerne med fargede 2. ordens luktebaner