Råpreparat_Insekthjerne med fargede 2. ordens luktebaner

Nevronene til hann-nattsvermeren er illustrert gjennom tre ulike farger. Nevronene markert med grønn og turkis reagerer på to forskjellige substanser som blir frigitt av hunnen for å tiltrekke seg hannen. Nevronet som er farget svart bærer informasjon om en substans frigitt av en hunn av en annen art, altså en mulig feilkilde. Denne substansen gjør at hann-nattsvermeren flykter fra luktkilden. (Illustrasjon: NTNU)