nU

Vanligvis brukes varme for å ta olje ut av fisk, og gjennom varmeprosesen tapes da proteinene. I dette prosjektet har SINTEF-forskerne utviklet et nytt «totrinns-system» der de får ut både høykvalitets olje og proteiner.

Trondheim 02.03.2015 : Forsker Rasa Slizyte på SINTEF Fiskeri og havbruk. Det skal hentes verdifulle stoffer (proteiner, antioksidanter, olje) ut av restråstoffet av fisk og planterester fra raps. Foto Thor Nielsen