nU

Trondheim 02.03.2015 : Forsker Rasa Slizyte på SINTEF Fiskeri og havbruk. Det skal hentes verdifulle stoffer (proteiner, antioksidanter, olje) ut av restråstoffet av fisk og planterester fra raps. Foto Thor Nielsen

Vanligvis brukes varme for å ta olje ut av fisk, og gjennom varmeprosesen tapes da proteinene. I dette prosjektet har SINTEF-forskerne utviklet et nytt "totrinns-system" der de får ut både høykvalitets olje og proteiner.