kn_afrika

Det er viktig for afrikanere å bruke alle naturlige resurser til mat siden en stor del av befolkningen ikke får nok ernæring. SINTEF har hjulpet med teknologioverføring for hvordan rester av fiskeråstoff kan brukes til produksjon av proteiner og olje for menneskelig føde. På pilotanlegget i Norge ble det produsert komponenter fra Nilabbor som ble sendt til Uganda for å testes til ulikt menneskelig konsum. Photo: SINTEF