Fiskeolje. Rasa Slizyte.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Med raps og fisk som utgangspunkt får man nå ut rene fraksjoner- uten organiske løsemidler og tilsetningsstoffer. Foto: Thor Nielsen/SINTEF.

Trondheim 02.03.2015 : Forsker Rasa Slizyte på SINTEF Fiskeri og havbruk. Det skal hentes verdifulle stoffer (proteiner, antioksidanter, olje) ut av restråstoffet av fisk og planterester fra raps. Foto Thor Nielsen