Fiskeolje. Rasa Slizyte.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Trondheim 02.03.2015 : Forsker Rasa Slizyte på SINTEF Fiskeri og havbruk. Det skal hentes verdifulle stoffer (proteiner, antioksidanter, olje) ut av restråstoffet av fisk og planterester fra raps. Foto Thor Nielsen

Med raps og fisk som utgangspunkt får man nå ut rene fraksjoner- uten organiske løsemidler og tilsetningsstoffer. Foto: Thor Nielsen/SINTEF.