Line, Maria

Vyene er store med tanke på innføringen av SmartGrid, men store teknologiske endringer og investeringer- fører også til større sårbarhet. Dette må selskapene snart ta inn over seg, sier Maria Line ved SINTEF /NTNU