Ragnar Torvik Foto Therese Lee Støver NTNU

Ragnar Torvik er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU. Han er en av universitetets renteeksperter. Foto: Therese Lee Støver, NTNU

Ragnar Torvik. Foto: Therese Lee Støver, NTNU