Bilde 3 Illustrasjon Øivind Wilhelmsen NTNU

Figuren viser nanopartikler med ulike former som tilføres varme. Den viser hvordan kapitsamotstanden (se faktaboks) mot varmestrømmen varierer på ulike deler av partikkelen. Motstanden er lavest i de røde områdene, som blir varmet hurtigere. Illustrasjon: Øivind Wilhelmsen/NTNU

Figuren viser nanopartikler med ulike former som tilføres varme. Den viser hvordan kapitsamotstanden (se faktaboks) mot varmestrømmen varierer på ulike deler av partikkelen. Motstanden er lavest i de røde områdene, som blir varmet hurtigere. Illustrasjon: Øivind Wilhelmsen/NTNU