Beinkniv

Beinkniv med runer funnet i grav i Fløksand i Nordhordland. Innskriften lyder lina laukaRa. I gammel folketro var løk et vern mot sykdom og forhekselse. Runene på kniven har antagelig vært uttalt i et fallisk ritual. Illustrasjon: NIæR, Norges Innskrifter med de ældre Runer

Beinkniv med runer funnet i grav i Fløksand i Nordhordland. Innskriften lyder lina laukaRa. I gammel folketro var løk et vern mot sykdom og forhekselse. Runene på kniven har antagelig vært uttalt i et fallisk ritual. Illustrasjon: NIæR, Norges Innskrifter med de ældre Runer