nU

Trondheim 03.02.2015 : Forsker Andreas Berntsen på SINTEF Petroleum skyter spiker inn i stein for å finne ut om det er mulig å forsterke oljebrønner med spiker. Foto Thor Nielsen

For å feste spikeren i bergprøven brukes en spikerpistol som er drevet av krutt. Målet er å utvikle et verktøy som kan gjøre jobben systematisk og langs hele brønnveggen. Den kan være flere kilometer lang. Foto: Thor Nielsen/SINTEF.