??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Trondheim 03.02.2015 : Forsker Andreas Berntsen på SINTEF Petroleum skyter spiker inn i stein for å finne ut om det er mulig å forsterke oljebrønner med spiker. Foto Thor Nielsen