????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Trondheim 02.12.2014 : Hvordan blir pinnekjøttet best. Sintef forsker på tørkeprosessen. Michael Bantle, PhD, forsker ved SINTEF Energy Research, Department of Energy Efficiency, Foto Thor Nielsen