Fuglekongen

Vår minste fugl, fuglekongen på bare 5 gram, overnatter ofte i gruppe når det er kaldt. Da sitter de tett sammen, ofte under en grein. Her har tre fugler, riktignok svært motvillig, klumpet seg sammen. Ingen av tre synes å sette pris på løsningen; de ytterste vender nebbet utover, den midtre holder hodet vendt opp. Tegning: Ellen Thaler

Vår minste fugl, fuglekongen på bare 5 gram, overnatter ofte i gruppe når det er kaldt. Da sitter de tett sammen, ofte under en grein. Her har tre fugler, riktignok svært motvillig, klumpet seg sammen. Ingen av tre synes å sette pris på løsningen; de ytterste vender nebbet utover, den midtre holder hodet vendt opp. Tegning: Ellen Thaler