Rifkin norsk

Den tredje industrielle revolusjonen kommer, sier Jeremy Rifkin, hvor generering av mikroenergi og delt transport vil redusere karbonfotavtrykk og gjøre livet vårt grønnere. Men vil Norge ta en lederrolle i denne revolusjonen? Foto: Nancy Bazilchuk/NTNU

Den tredje industrielle revolusjonen kommer, sier Jeremy Rifkin, hvor generering av mikroenergi og delt transport vil redusere karbonfotavtrykk og gjøre livet vårt grønnere. Men vil Norge ta en lederrolle i denne revolusjonen? Foto: Nancy Bazilchuk/NTNU