Grønt hus norsk

Hvorfor skulle ikke hvert hus produsere sin egen elektrisitet som husene i Tyskland, og dele overskuddet over elnettet? Tenkeren Jeremy Rifkin sier det ikke bare er mulig, men nødvendig om vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Foto: Thinkstock

Hvorfor skulle ikke hvert hus produsere sin egen elektrisitet som husene i Tyskland, og dele overskuddet over elnettet? Tenkeren Jeremy Rifkin sier det ikke bare er mulig, men nødvendig om vi skal unngå katastrofale klimaendringer. Foto: Thinkstock