Barn trist

Under 11 prosent av familiene til fireåringer med problemer oppsøker hjelp. Når barna er blitt syv år gamle har omtrent 25 prosent oppsøkt ett eller flere hjelpetiltak. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Under 11 prosent av familiene til fireåringer med problemer oppsøker hjelp. Når barna er blitt syv år gamle har omtrent 25 prosent oppsøkt ett eller flere hjelpetiltak. Illustrasjonsfoto: Thinkstock