Barn angst

Rundt 7 prosent av førskolebarna sliter med psykiske problemer. Illustrasjon: Thinkstock

Rundt 7 prosent av førskolebarna sliter med psykiske problemer. Illustrasjon: Thinkstock