Ann_Magdalen_Hegge

Ann Magdalen Hegge på kontoret

Ann Magdalen Hegge

Det finst fleire døme her på kvinnelege utøvarar som har forbetra teknikken gjennom å trene overkroppen meir, seier, Ann Magdalen Hegge