silisium-6365[1]

Trondheim 09.08.2011 : Birgit Rynning på SINTEF Materialer og Kjemi med ovner for silisium til solceller. Foto: Thor Nielsen

Dette er en monokrystallinsk ingot fra Czochralski-prosessen. Helt perfekt, uten krystalldefekter! FOTO: Thor Nielsen / SINTEF