Hyper

Illustrasjon til fenomentet hyperbyråkrati

Tegning av mann som prøver å stappe masse konvolutter inn i PC-skjerm

"Overalt bruker ansatte langt mer tid enn før på å dokumentere og rapportere. Men mye tyder på at virksomheter flest ikke tar seg tid til å høste de tiltenkte læringsgevinstene av all informasjonen som samles inn", skriver artikkelforfatterne. Illustrasjon: SINTEF / Løvens