Kringsoll3

Illustrasjonen viser volumforandringer på Kringsollfonna fra august 2013 til september 2014 målt med terrestrisk laserskanner. På de sentrale delene har det smeltet åtte meter med is. Illustrasjon: Radmil Popovic, NTNU

Illustrasjonen viser volumforandringer på Kringsollfonna fra august 2013 til september 2014 målt med terrestrisk laserskanner. På de sentrale delene har det smeltet åtte meter med is. Illustrasjon: Radmil Popovic, NTNU