Kringsoll2

Bildet viser laserskanning på Kringsollfonna. Ved hjelp av en laserskanner måles hvor mye fonnene legger på seg om vinteren og smelter om sommeren. Foto: Geir Vatne, NTNU

Bildet viser laserskanning på Kringsollfonna. Ved hjelp av en laserskanner måles hvor mye fonnene legger på seg om vinteren og smelter om sommeren. Foto: Geir Vatne, NTNU