Kringsoll1

Kringsollfonna fotografert i juli 2014. Fonna er 400 meter bred og 100 meter lang. Fra dette bildet ble tatt og fram til oktober, smeltet fonna ned med over fire meter. Det mørke båndet som ligger tvers over fonna er gammelt organisk materiale som smelter fram og inneholder både makrofossiler og menneskeskapte gjenstander. Foto: Geir Vatne, NTNU

Kringsollfonna fotografert i juli 2014. Fonna er 400 meter bred og 100 meter lang. Fra dette bildet ble tatt og fram til oktober, smeltet fonna ned med over fire meter. Det mørke båndet som ligger tvers over fonna er gammelt organisk materiale som smelter fram og inneholder både makrofossiler og menneskeskapte gjenstander. Foto: Geir Vatne, NTNU