Leif-Tronstad-6

I 1933-34 overbeviste Leif Tronstad og hans samarbeidspartner ingeniør Jomar Brun Norsk Hydro om at det burde bygges en fabrikk for produksjon av tungtvann på Vemork i Telemark. Fra 1934 var Tronstad knyttet til selskapet som konsulent for denne virksomheten. På det tidspunktet var det ingen som med sikkerhet kunne si hvilken anvendelse produktet ville få. Men Tronstad var overbevist om at det var et område som kunne gi store nasjonaløkonomiske gevinster i fremtiden. Kilde: Leif Tronstad. Arkiv [Tek.60] (NTNU UB)