Leif-Tronstad-5

På midten av 1930-tallet var det stor offentlig interesse i Norge for det nyoppdagede tungtvannet. Tronstad bidro til samfunnsdebatten med foredrag og avisinnlegg.
Kilde: Leif Tronstad. Arkiv [Tek.60] (NTNU UB)