Leif-Tronstad-12

Da sabotasjeaksjonen mot tungtvannsannlegget på Vemork ble planlagt, bidro både Leif Tronstad og Jomar Brun med sentral informasjon om anlegget. De hadde begge i sin tid vært med på å opprette anlegget. Aksjonen ble gjennomført natten mellom 27. og 28. februar 1943. Kilde: Leif Tronstad. Arkiv [Tek.60] (NTNU UB)