Leif-Tronstad-10

11. mars 1945 ble Tronstad og en annen motstandsmann drept i en hytte på Syrebekkstøylen i fjellet overfor Rauland i forbindelse med forhør av en NS-lensmann. Kilde: Leif Tronstad. Arkiv [Tek.60] (NTNU UB)