Fig_06-13_Sabotør_gruppe_red

Leif Tronstad med flere av de som bidro i sabotasjeaksjonen, i anledning av at deltagerne hadde mottatt sine britiske æresbevisninger i London. Kilde: Leif Tronstad. Kilde [Tek.60] (NTNU UB)