Fig_06-12b_Tronstad012-729453_red

I 1927 ble Tronstad uteksaminert sivilingeniør i kjemi ved NTH i Trondheim. Han tok doktorgraden i kjemi fire år senere. Deretter arbeidet han som dosent ved NTH. I 1936, 33 år gammel, ble Tronstad utnevnt til professor i teknisk-uorganisk kjemi. Han var da en av landets yngste professorer. Killde: Leif Tronstad. Arkiv [Tek.60] (NTNU UB)