Fugler vær og speiding

Figuren ovenfor viser gjennomsnittlig andel av tida som blir brukt til speiding (årvåkenhet) av dominante gamle (grønt) og subdominante unge (rødt) granmeiser når de leter etter mat under forskjellige værforhold. De gamle oppholder seg der det er minst risikabelt for å bli tatt av en predator og kan bruke mer tid til å lete etter mat, mens de unge tvinges av de dominante eldre fuglene ut i risikosoner og må ta hensyn til både større predasjonsrisiko og til aggressive dominanter. Illustrasjon: NTNU

Figuren ovenfor viser gjennomsnittlig andel av tida som blir brukt til speiding (årvåkenhet) av dominante gamle (grønt) og subdominante unge (rødt) granmeiser når de leter etter mat under forskjellige værforhold. De gamle oppholder seg der det er minst risikabelt for å bli tatt av en predator og kan bruke mer tid til å lete etter mat, mens de unge tvinges av de dominante eldre fuglene ut i risikosoner og må ta hensyn til både større predasjonsrisiko og til aggressive dominanter. Illustrasjon: NTNU