norne 1mindre

Simulering av trykkfordeling i Nornefeltet utenfor Helgeland. For å simulere utvinning av hydrokarboner, deler forskerne reservoaret inn i celler, og beskriver hvordan oljen flytter seg fra celle til celle. Dataene til modellen er gjort tilgjengelige av Statoil og NTNU/IO senteret. Ill: SINTEF.