Norsk klimalov

Eisbaer, Thalarctos maritimus, polar bear

En norsk klimalov må være fleksibel og ta hensyn til de totale, globale konsekvensene. Her fra Svalbard. Foto: Thinkstock