Hjernen Henrik Hjelle Hoved

Hjernen skal undersøkes gjennom 3D-teknologi. Illustrasjon: Henrik Hjelle, NTNU

Hjernen skal undersøkes gjennom 3D-teknologi. Illustrasjon: Henrik Hjelle, NTNU