Sol

Solaktiviteten påvirker reproduksjonen hos mennesker, viser ny studie fra NTNU. Foto: Thinkstock

sun symbol on a sandy beach