coop varemottak

Fra Coops varemottak. Idet pallen passerere antenne/portal, registreres pallens ID og knyttes opp mot bestillingene Coop har gjort i forkant.