Prøving av vindmøllemodell i vindtunnellen hos NTNU. John Olav G. Tande