Fig. 3 Beslag fra Hoset, Stjørdal

Beslag fra en kvinnegrav på Hoset, Stjørdal. Foto: Per Fredriksen, NTNU Vitenskapsmuseet

Beslag fra en kvinnegrav på Hoset, Stjørdal. Foto: Per Fredriksen, NTNU Vitenskapsmuseet