Fig. 2 Sverd Heggestrøa, Steinkjer

Sverd med angel-saksiske sølvbeslag fra en mannsgrav på Heggestrøa, Steinkjer kommune Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

Sverd med angel-saksiske sølvbeslag fra en mannsgrav på Heggestrøa, Steinkjer kommune Foto: Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet