Leppefisk Kolber høyde

Fiskelarvene må altså beskyttes mot bakterier som kan være skadelige for dem, men de trenger også å eksponeres for visse bakterier for å utvikle immunforsvaret. Foto: Idun Haugan, NTNU

Fiskelarvene må altså beskyttes mot bakterier som kan være skadelige for dem, men de trenger også å eksponeres for visse bakterier for å utvikle immunforsvaret. Foto: Idun Haugan, NTNU